Dokumenty školy

i

Školní řád 2019/2020

Ke stažení zde

i

základní vzdělávání

ŠVP ke stažení zde

i

roční plán práce

Ke stažení zde

i

přípravná třída 2019/2020

ŠVP ke stažení zde

i

školní družina

ŠVP ke stažení zde

i

Školní klub

ŠVP ke stažení zde

i

Vnitřní řád ŠD a ŠK

Ke stažení zde

i

Vnitřní řád jídelny

Ke stažení zde

i

Výroční zpráva 2017/2018

Ke stažení zde

i

Roční program EVVO

Ke stažení zde

Členové školské rady

 

Miluše Andrésová
Mgr. Ondřej Polák
Květoslav Vykydal
Radek Gronych
Mgr. Jana Žandová
Mgr. Ladislav Kočí