Distanční výuka

Vzhledem k tomu, že od 1. září 2020 je distanční výuka součástí povinné školní docházky, doporučujeme VŠEM, aby se v průběhu podzimních prázdnin seznámili s podmínkami platnými pro distanční vzdělávání, které najdete zde.

HLAVNÍM zdrojem informací pro rodiče i žáky školy jsou mailové adresy uložené v aplikaci DM SOFTWARE (elektronická ŽK).

Výukové aplikace pro distanční výuku jsou:

  1. ZOOM (především pro 1. až 5. ročník)
  2. ZOOM, TEAMS (pro 6. až 9. ročník)

Návod k aplikaci ZOOM

Návod a vysvětlení najde zde.

Návod k aplikaci TEAMS

Návod a vysvětlení najdete zde.

Od Vašich vyučujících se dozvíte, kterou aplikaci budete na daný předmět používat.

Děkujeme všem rodičům, žákům a zaměstnancům naší školy.  Milí rodiče, velmi si vážíme Vaší podpory a především pomoci v nelehkém období, kterou dokazujete tím, že se věnujete svým dětem při plnění netradičních školních povinností v rámci distanční výuky, Díky Vaší pomoci se nemalou měrou podílíte na úspěšném vzdělávání Vašich dětí.