Školní parlament

Žákovský parlament byl na naší škole založen v lednu 2017 školní psycholožkou Markétou Hlavsovou. V současnosti má 14 členů z 5. až 8. tříd a jeho koordinátorkou se po panu psychologovi Petru Halamovi,  stala paní učitelka Kateřina Sochorová. Scházíme se každé pondělí: 14:00 – 15:00 hod.

Cíle a proč existujeme:

  • Pořádáme akce pro žáky naší školy
  • Snažíme se naši školu nějak vylepšit
  • Pomáháme potřebným
  • Chceme změnit náš svět

Co jsme již zvládli…

2016/2017

Během prvního půlroku svého působení Žákovský parlament absolvoval adaptační stmelovací pobyt a následně výlet do Prahy. Aby to ale nevypadalo, že jsme se jenom „flákali“, zorganizovali jsme na jaře pro naše žáky Týden barev, hraní písniček ve školním rozhlase či Olympiádu pro 1. stupeň. Také jsme se zúčastnili dobročinné akce pro Honzíka.

2017/2018

V tomto školním roce Žákovský parlament absolvoval nejednu akci včetně adaptačního pobytu, výletu do Prahy či návštěvy spřáteleného parlamentu na ZŠ v Olomouci. Svou tvůrčí aktivitu prokázal při pořádání zdařilých programů pro žáky naší školy, ať už to byl osvědčený Barevný týden či Olympiáda pro žáčky 1. a 2. tříd. Za peníze utržené prodejem štěstíček, dětského punče a cukroví, které jsme sami pro Vánoční jarmark napekli, jsme školu vybavili zrcadly na záchodech a nástěnnými hodinami. Za zmínku také stojí uspořádání dobročinné sbírky Mořský svět, kterou jsme pomohli dětským pacientům v olomoucké nemocnici.

2018/2019

V prvním pololetí jsme opět upekli perníčky a na jarmarku během Dne otevřených dveří za pár grošů nabízeli návštěvníkům. Za utržené penízky plánujeme vyjet začátkem dubna na dva dny do přírody a pořádně tam náš parlamentní tým stmelit. V květnu opět plánujeme zorganizovat Barevný týden a 4. června se žáci 2. stupně mohou těšit na jednodenní výjezd do Vídně, který budeme pořádat ve spolupráci s jazykovým kabinetem. Kromě toho stále sbíráme tipy na pěkné písničky, ze kterých vždy dvě vylosujeme a ty v pátek a pondělí hrajeme v našem rozhlase.