Základní škola Šumperk,

Sluneční 38

→ škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy ←

VolatEmail

Aktuality a fotogalerii najdete vždy na našem Facebooku

Zájezd od Londýna pro žáky 2. stupně
Kdy: 31. 5. – 5. 6. 2020
Cena: 11 850,- Kč + kapesné
Přihlášku si můžete vyzvednout u pí. uč. Sochorové nebo stáhnout zde.
PŘIHLÁŠKY PROSÍM ODEVZDEJTE NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 29. 11. 2019.
Platební informace dostanete po odevzdání závazné přihlášky (termín 1. zálohy je 31. 11. 2019).
Informační schůzka pro vážné i váhající zájemce (rodiče i děti) proběhne ve čtvrtek 28. listopadu  v 16:30 hod. v  1. patře, vedle školního klubu. 
Kontakt na pí. uč. Sochorovou: 737 009 949.
Program zájezdu najdete zde.

Platební informace k Londýnu najdete zde

Dějepisná exkurze: Židovské muzeum v Praze

Ve středu 20. listopadu 2019 se žáci tříd IX. A a IX. B zúčastnili v rámci výuky dějepisu exkurze do Prahy, jejíž náplní byla návštěva Židovského muzea a absolvování programu Badatel.

V jeho rámci žáci nejprve vyslechli přednášku o historii Židů, jejich zvycích a tradicích. Potom pod vedením paní průvodkyně realizovali v pěti skupinách zadané úkoly orientované na židovské zvyky a tradice, např. svátky šabat a pesach, židovskou svatbu aj.

Program dále pokračoval návštěvou Staronové synagogy, která dodnes slouží k židovským náboženským obřadům. Poté si žáci prohlédli Pinkasovu synagogu se jmény tisíců obětí holocaustu a výstavkou kreseb dětí umístěných za války v terezínském ghettu. Následoval pobyt na Starém židovském hřbitově, na němž je pohřben i slavný „tvůrce Golema“ rabín Löw. Celou exkurzi zakončila návštěva Klausovy synagogy (název je odvozen od slova klausy – stavby).

Exkurzi lze považovat za zdařilou, o čemž svědčilo vzorné chování žáků po celou dobu plnění programu Badatel a také kladné ohlasy žáků, z nichž vybíráme alespoň dva následující.                                                                               Robert Poisl, Luděk Sopper

 

Zážitek z výletu očima dětí si můžete přečíst zde a zde.

Od 2. 12. budeme vždy v pondělí a v pátek zpívat vánoční koledy (v 9:55 u šk. klubu).

11. 12.  2019 Vás zveme na vánoční den otevřených dveří. V 18:00 hod. proběhne akce Česko zpívá koledy.

Podívejte se na náš videoklip