Základní škola Šumperk,

Sluneční 38

→ škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy ←

VolatEmail

7. ledna

Vážení rodiče,

jak už víte z předchozího sdělení, od pondělí 4. 1. 2021 je  umožněna přítomnost dětí ve škole pouze pro žáky přípravné třídy a 1. a 2. tříd, tzn. že pro žáky těchto tříd platí prezenční způsob výuky. Žákům 3. až 9. tříd není umožněna přítomnost ve škole, tzn. že od pondělí 4. 1. 2021 výuka žáků těchto tříd probíhá distančním způsobem (výuka na dálku). Vláda kvůli epidemii covidu-19 rozhodla o prodloužení omezení provozu škol do 22. ledna. Znamená to tedy, že je nadále povolena přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. tříd a přípravné třídy.  Žáci 3. až 9. tříd budou od pondělí 11. 1. 2021 nadále vzděláváni distančním způsobem.

Pro děti přípravné třídy a 1. a 2. tříd je nadále v plném rozsahu také školní družina, tzn. že bude otevřena od 6:00 do 17:00 hodin.

Po celou dobu pobytu dětí ve škole je stanovena povinnost nosit roušku, žádáme proto rodiče, aby vybavili děti dostatečným počtem ochranných pomůcek pro zakrytí úst a nosu.

V případě jakýchkoli úprav a změn Vás budeme, vážení rodiče, neprodleně prostřednictvím webových stránek školy informovat.

Žáci 3. – 9. ročníků budou vzděláváni distančně (Pravidla distanční výuky si můžete připomenout zde).

HLAVNÍM zdrojem informací pro rodiče i žáky školy jsou mailové adresy uložené v aplikaci DM SOFTWARE (Elektronická ŽK).

Výukové aplikace pro distanční výuku jsou:

  1. ZOOM (především pro 3. až 5. ročník)
  2. ZOOM, TEAMS (pro 6. až 9. ročník)

Veškeré informace a návody k instalaci výukových aplikací najdete na nově vytvořeném odkazu DISTANČNÍ VÝUKA, který můžete najít v hlavním menu našich webových stránek.

 

Důležité info z jídelny školy

Důležité informace najdete zde.

V případě nemocného dítěte a výdeje oběda do jídlonosičů se řiďte pokyny zde.

Metodický pokyn MŠMT - karanténa

Metodický pokyn v případě nařízení karantény k pročtení zde.

Školní facebook

Aktuality a fotogalerii najdete vždy na našem Facebooku.

Podívejte se na náš videoklip