Základní škola Šumperk,

Sluneční 38

→ škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy ←

VolatEmail

Informace pro žáky 2. stupně (6. – 8. tříd) a jejich zákonné zástupce k docházce žáků do školy v období od 8. 6. do 30. 6. 2020

Informace k výuce žáků 2. stupně (6. – 8. tříd) naleznete zde.

Přihláška žáků 6. – 8. tříd k dispozici zde.

Čestné prohlášení k dispozici zde.

Metodický pokyn MŠMT – aktualizovaný k 27. 5. 2020 s vyznačenými změnami k nahlédnutí zde.

Informace pro žáky 1. stupně a jejich zákonné zástupce k docházce žáků do školy v období od 25. 5. do 30. 6. 2020

Informace naleznete zde.

Čestné prohlášení k dispozici zde.

Metodický pokyn MŠMT – aktualizovaný k 27. 5. 2020 s vyznačenými změnami k nahlédnutí zde.

Zrušené akce z důvodu mimořádné krizové situace naleznete zde.

Nabídka letního divadelního tábora zde.

Výsledky zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021 zde.

Školní psycholožka PhDr. Soňa Lemrová Ph.D. je Vám v případě potřeby kdykoliv k dispozici. Volejte: 603 790 379.

Vážení rodiče, milí žáci,

prosíme Vás o potvrzení (zpětnou vazbu) fungujícího přístupu do aplikace Dm software (Škola online). Spojte se se svým třídním učitelem na důkaz toho, že k aplikaci máte přístup a dostáváte tak veškeré informace, zprávy, domácí úkoly apod.

Pokud již bezproblémově s učiteli komunikujete, berte tuto zprávu za bezpředmětnou.

Jakékoliv problémy s přístupem do aplikace řešte pomocí emailu: ladislav.koci@slunecniskola.cz.

Znovu upozorňujeme, že děti nemají prázdniny, výuka probíhá on-line formou právě pomocí aplikace Dm Software.

Děkujeme všem žákům i rodičům za spolupráci v této nelehké době. Společně to zvládneme!!!

Aktuality a fotogalerii najdete vždy na našem Facebooku

Podívejte se na náš videoklip