Základní škola Šumperk,

Sluneční 38

→ škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy ←

VolatEmail

Nově vytvořená stránka pro deváté ročníky!!!

Menu – pro žáky – deváťáci nebo přímý odkaz zde.

                 23. listopadu 2020

Realizace výuky od 30. 11. 2020

Přípravná třída

Činnosti dětí probíhají dle rozvrhu na školní rok 2020/2021 s výjimkou hodin hudební a tělesné výchovy. Místo těchto činností budou probíhat náhradní činnosti dle zájmu a potřeb dětí.

I. stupeň

V 1. až 5. ročnících probíhá výuka dle rozvrhu na školní rok 2020/2021 s výjimkou hodin hudební a tělesné výchovy. Místo těchto předmětů budou probíhat náhradní činnosti dle zájmu a potřeb žáků.

II. stupeň

1) V obou devátých třídách probíhá výuka dle rozvrhu na školní rok 2020/2021 s výjimkou hodin hudební a tělesné výchovy. Místo těchto předmětů budou probíhat náhradní činnosti.

2) V 6. – 8. třídách je realizována kombinovaná prezenční a distanční výuka. V praxi to pro žáky II. stupně naší školy znamená týdenní střídání obou forem výuky u žáků 6. – 8. tříd.

V týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 budou žáci 6.B, 7.B, 8.B vzděláváni prezenčním způsobem, tzn. že budou docházet na výuku do školy dle platného rozvrhu. Žáci tříd 6.A, 7.A, 8.A budou v tomto týdnu vzděláváni distančním způsobem (výuka na dálku), tzn. že nebudou docházet do školy.

V dalším týdnu tj. 7. 12. – 11. 12. 2020 se situace obrátí, tzn. že žáci 6.A, 7.A, 8.A budou vzděláváni prezenční formou (budou docházet na výuku do školy dle platného rozvrhu) a  žáci tříd 6.B, 7.B, 8.B budou v tomto týdnu vzděláváni distančním způsobem (výuka na dálku), tzn. že nebudou docházet do školy. Toto týdenní střídání prezenční a distanční výuky žáků 6., 7. a 8. tříd bude probíhat do odvolání.

Po celou dobu pobytu dětí ve škole je stanovena povinnost nosit roušku popř. ochranný štít! Žádáme proto rodiče, aby vybavili děti dostatečným počtem ochranných pomůcek pro zakrytí úst a nosu.

V případě jakýchkoli úprav a změn Vás budeme, vážení rodiče neprodleně prostřednictvím webových stránek školy informovat.

Pravidla stravování od 30. 11. 2020 si můžete prohlédnout zde.

 

V Šumperku 23. listopadu 2020                                                    PaedDr. Hynek Pálka, ředitel školy

                          12. listopadu 2020

Vážení rodiče,

rozhodnutím MZ a MŠMT ČR   je od středy 18. 11. 2020 umožněna přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. tříd ve škole, tzn. že se tyto třídy vracejí k prezenčnímu způsobu výuky. Výuka bude probíhat dle aktuálního rozvrhu s výjimkou tělesné a hudební výchovy. Místo těchto předmětů budou probíhat náhradní činnosti dle zájmu a potřeb žáků.  V provozu bude od 18. 11. 2020 v plném rozsahu také školní družina, tzn. že bude otevřena od 6:00 do 17:00 hodin. Další informace k pobytu dětí ve školní družině najdete zde.  Po celou dobu pobytu dětí ve škole je stanovena povinnost nosit roušku popř. ochranný štít, žádáme proto rodiče, aby vybavili děti dostatečným počtem ochranných pomůcek pro zakrytí úst a nosu.

Školní stravování:

Děti, kterým rodiče platí stravu z běžných účtů, mají od 18. 11. 2020 hromadně přihlášené obědy i svačinky (ti, kteří je odebírají). Hotově platící strávníci se musí přihlásit v termínu do pondělí 16. 11. 2020 u vedoucí školní jídelny paní Jarmily Osladilové: tel. 583 550 306 nebo 739 430 844.

 

Pro ostatní žáky zůstanou základní školy uzavřeny. Žáci 3. – 9. ročníků budou nadále vzděláváni distančně (Pravidla distanční výuky si můžete připomenout zde).

HLAVNÍM zdrojem informací pro rodiče i žáky školy jsou mailové adresy uložené v aplikaci DM SOFTWARE (Elektronická ŽK).

Výukové aplikace pro distanční výuku jsou:

  1. ZOOM (především pro 3. až 5. ročník)
  2. ZOOM, TEAMS (pro 6. až 9. ročník)

Veškeré informace a návody k instalaci výukových aplikací najdete na nově vytvořeném odkazu DISTANČNÍ VÝUKA, který můžete najít v hlavním menu našich webových stránek.

 

Důležité info z jídelny školy

Důležité informace najdete zde.

V případě nemocného dítěte a výdeje oběda do jídlonosičů se řiďte pokyny zde.

Metodický pokyn MŠMT - karanténa

Metodický pokyn v případě nařízení karantény k pročtení zde.

Školní facebook

Aktuality a fotogalerii najdete vždy na našem Facebooku.

Podívejte se na náš videoklip