Základní škola Šumperk,

Sluneční 38

→ škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy ←

VolatEmail

 Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února do 21. března najdete zde.

Zápis do 1. tříd a přípravné třídy proběhne:

  • ve středu 7. dubna 2021 od 12:00 do 17:00 hodin

  • ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 8:00 do 15:00 hodin

Registrace žádosti o přijetí dítěte na naši školu probíhá pouze elektronicky. Podávání žádostí začíná 01. 03. 2021 v 8:00 hodin. Odkaz pro podávání žádostí je ZDE

Veškeré informace o zápisu najdete na stránkách města zde.

 

24. února

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 

 

                       PaedDr. Hynek Pálka, ředitel školy

Důležité info z jídelny školy

Důležité informace najdete zde.

V případě nemocného dítěte a výdeje oběda do jídlonosičů se řiďte pokyny zde.

Metodický pokyn MŠMT - karanténa

Metodický pokyn v případě nařízení karantény k pročtení zde.

Školní facebook

Aktuality a fotogalerii najdete vždy na našem Facebooku.

Podívejte se na náš videoklip