O škole

Základní škola Šumperk, Sluneční 38

Naše škola nabízí vynikající podmínky pro kvalitní vzdělávání žáků od přípravné třídy až po třídu devátou.

SPOLEČNÝ CÍL

Naše nabídka:

 • společná spolupráce rodičů a zákonných zástupců ve Spolku přátel Sluneční školy
 • netradiční formy výuky (škola v přírodě)
 • netradiční složení pedagogického sboru – polovina žen a polovina mužů
 • 19 třídní škola – dvě třídy v ročníku a přípravná třída – do 450 dětí „městská škola vesnického typu“
 • pořádání akcí pro rodiče a děti – „Česko zpívá koledy, Temenická pouť, filmová a divadelní představení, Výstup na Háj, aj.
 • sportovní a tvořivé třídy v 1. – 9. ročníku
 • tvořivé třídy – rozvoj výtvarných dovedností v hodinách Vv a pracovních činností
 • sportovní třídy – třídy zaměřené na všesportovní rozvoj malých fotbalistů, gymnastů, atletů, tenistů atd.
 • výuka anglického jazyka od 1. ročníků v rámci výuky (spolupráce s rodilými mluvčími)
 • adaptační jazykové kurzy pro žáky 5. tříd (Třemešek u Oskavy)
 • zimní lyžařské kurzy pro všechny žáky 6. – 9. ročníků a letní soustředění pro žáky sportovních tříd 2. stupně
 • zimní pobyty dětí v přírodě od 1. – 5. třídy
 • členství školy v Asociaci sportu pro všechny a v Asociaci školních sportovních klubů
 • zapojení školy do programu Zdravá škola organizovaného Státním zdravotním ústavem
 • plavecké výcvikové kurzy pro žáky 2. a 3. tříd
 • práce s počítačem pro žáky 4. – 9. tříd
 • každoroční projektové vyučování pro žáky 6. – 9. tříd na aktuální téma
 • vydávání školního časopisu Time Out
 • školní družina (zájmové vzdělávání a odpočinková činnost pro žáky 1. – 4. tříd) viz nabídka ŠD
 • školní klub (zájmové vzdělávání a odpočinková činnost pro žáky 5. – 9. tříd) viz nabídka ŠK
 • činnost široké škály zájmových kroužků (výtvarný, divadelní – dramatický (školní divadelní sálek – 117 míst – 2 dětské premiéry ročně), gymnastický, pěvecký, mažoretky, stolní tenis, 2x keramický kroužek, kroužek vaření, keramická dílna pro MŠ a 1. st. ZŠ, atd.)
 • netradiční ZOO koutek (péče o zvířátka) + kroužek skateboardingu
 • aktivní zapojení pedagogických pracovníků do akcí DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), účast na odborných seminářích
 • aktivní přestávky v atriu – dětské hřiště
 • škola nabízí využívání prostor venkovního sportovního areálu i veřejnosti

Součásti školy​:

 • počítačová učebna (35 PC) s bezdrátovým připojením k internetu 8 Mb
 • multimediální učebny s interaktivní tabulí
 • jazyková učebna
 • školní knihovna
 • školní jídelna (svačinky a obědy – i pro cizí strávníky) – volba ze dvou obědů
 • tři tělocvičny, zrcadlový sál, posilovna, horolezecká stěna
 • školní dílna, keramická dílna s hrnčířským kruhem, keramická pec
 • cvičná školní kuchyně
 • v budově školy mateřská školka
 • samostatné prostory školní družiny a školního klubu
 • největší venkovní sportovní areál s atletickou dráhou, fotbalovými hřišti, tenisovým kurtem, atletickou rovinkou
 • jedinečné podmínky pro kvalitní přípravu všech sportovních odvětví !