Kreativní nebo sportovní třída?

Vážení rodiče,

můžete si vybrat, zda Vaše dítě bude navštěvovat Kreativní či Sportovní třídu.

 

Kreativní

Pro všechny děti od 1. třídy,
pro které je pohyb důležitý,
ale jejich priority jsou tvůrčí!

Rozvoj osobnosti v rámci
tvůrčích aktivit a estetického vzdělávání.
Malování + kreslení + keramika.
Hudba + zpěv + dramatická výchova.
Výtvarné centrum + divadelní sál.

Sportovní

Zaměřené na všeobecnou
sportovní přípravu mladých
fotbalistů, gymnastů, atletů, lyžařů…

Jedinečný rozvoj pohybových dovedností
ve třech, resp. pěti hodinách
specifické tělesné výchovy,
od 1. do 9. třídy – průřez hlavními sporty.