Sportovní třídy

Kreativní nebo sportovní třída?

Vážení rodiče,
můžete si vybrat, zda Vaše dítě bude navštěvovat Kreativní či Sportovní třídu.

Kreativní třídy

Pro všechny děti od 1. třídy, pro které je pohyb důležitý, ale jejich priority jsou tvůrčí!

Rozvoj osobnosti v rámci tvůrčích aktivit a estetického vzdělávání.

Malování + kreslení + keramika.
Hudba + zpěv + dramatická výchova.
Výtvarné centrum + divadelní sál.

Sportovní třídy

Zaměřené na všeobecnou sportovní přípravu mladých
fotbalistů, gymnastů, atletů, lyžařů…

Jedinečný rozvoj pohybových dovedností ve třech, resp. pěti hodinách specifické tělesné výchovy, od 1. do 9. třídy – průřez hlavními sporty.