Historie školy

Základní škola na Sluneční ulici otevřela svůj hlavní vchod pro žáky, ale i pedagogy 1. září 1988. Zaměření na rozšířenou výuku tělesné výchovy přilákalo do školy stovky dětí orientovaných na lehkou atletiku či sportovní gymnastiku, od poloviny 90. let přibyli mladí baseballisté a od školního roku 2015/2016 spolupracuje Sluneční škola také s fotbalovým oddílem.

Změnou politických poměrů provedla výchovně- vzdělávací ústav paní ředitelka Věra Kohoutová, kterou nakrátko vystřídal pan Michal Mikolow. Po něm zanechala v dějinách školy svou stopu paní ředitelka Jarmila Hynková, o nynější podobu se stará pan ředitel Hynek Pálka.

Jako se mění apoštolové na orloji a lidé ve vedoucí funkci, měnila se také samotná budova školy. Výměna oken a zateplení fasády (sluníčková barva!), modernizace venkovního sportovního areálu, tenisový kurtdětské hřiště s umělým povrchem a přístavba gymnastické tělocvičny potěšily oko navenek, modernizace učeben nezůstala skryta těm návštěvníkům, kteří do školy zavítali třeba v rámci tradičního Vánočního dne otevřených dveří, spojeného v posledních letech s akcí Česko zpívá koledy, nebo si do budovy odskočili z Temenické pouti.

Naši žáci samozřejmě nesedí jen doma za pecí. Pobyty v přírodě pokrývají na prvním stupni všechna roční období, ti starší jezdí na lyžařské kursy a sportovní soustředění. Družili jsme se se slovenským Popradem a německým Marktoberdorfem, loni jsme jeli do Anglie, oblíbené jsou i exkurze do Olomouce (Arcidiecézní muzeum), Prahy (Židovské muzeum) a Osvětimi.

V letech 1989 – 2004 škola pořádala letní prázdninové tábory v Nýznerově u Žulové. Spoustu zábavy mohou žáci zažít ve školní družině či školním klubu, mimořádné úspěchy zaznamenaly divadelní aktivity.

K největším projektům podporujícím sociální klima ve škole patřil týden Silní bez násilí (březen 2013), kdy žáci vystoupili v kulturním domě společně s mezinárodní hudební skupinou Gen Rosso ve dvou představeních muzikálu Streetlight.

Nezahálejí ani pedagogové. Názvy všech projektů, do nichž Sluneční škola vstoupila, není možné ani vypsat. Sluneční škola má za sebou bohatou minulost, tepe současností a s nadějí a optimismem hledí do budoucnosti. „Čtyřka“ prostě jede!!!