Školní klub

Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání s vlastním vzdělávacím programem, který vychází ze zaměření škola a jejích možností, ale i z potřeb a zájmů žáků.

Školní klub je určen především žákům  5. – 9. tříd, příležitostně i mladším žákům, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny.

}

provoz ŠK

Ráno:

6:40 – 7:40 hod.

Odpoledne:

PO – PÁ: 12:35 – 15:00 hod.

 

organizace školního klubu

  • účastník se přihlašuje pouze zapsáním do docházkového sešitu (příjmení, třída, příchod, odchod)
  • žáci 5. tříd mohou být do školního klubu přihlášeni i písemně (školné 100,- Kč/měsíc)
  • POČÍTAČE: denně od 13:00 hod.
  • nabídka zájmových činností, vedoucí k aktivnímu a hodnotnému využívání volného času
  • místo pro povídání s kamarády, odpočinek a relaxaci před odpolední výukou, kroužkem, tréninkem
  • prolínají se zde činnosti sportovní, zábavné, tvořivé i vzdělávací
  • Kroužky: nabídka v rámci ŠK pro školní rok 2022/2023 v přípravě
  • Zájmových kroužků se žák účastní pouze na základě písemné přihlášky podepsané zákonnými zástupci.

Dále nabízíme

Sportování – stolní tenis, soft tenis, fotbálek, míčové hry, lanové centrum, Dodomondo, Twister …

Deskové  hry – široká nabídka moderních i klasických her

Smart games – puzzles i moderní hry pro jednoho hráče, …

Tvořivá dílna – tvoření z různých materiálů (přírodniny, textil, papír, …), vaření, stavebnice, modely ABC,…

EVVO – péče o květiny v klubu, sběr papíru, projekt Recyklohraní, Plastožrout (sběr víček),…

Knihy a časopisy

Počítačový klub

Vedoucí školního klubu