Školní klub

Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání s vlastním vzdělávacím programem, který vychází ze zaměření škola a jejích možností, ale i z potřeb a zájmů žáků.

Školní klub je určen především žákům  5. – 9. tříd, příležitostně i mladším žákům, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny.

PROVOZ ŠK

Ráno:
6:40 – 7:40 hod.

Odpoledne:
PO – PÁ: 12:35 – 15:00 hod.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO KLUBU

 • účastník se přihlašuje pouze zapsáním do docházkového sešitu (příjmení, třída, příchod, odchod)
 • žáci 5. tříd mohou být do školního klubu přihlášeni i písemně (školné 100,- Kč/měsíc)
 • POČÍTAČE: denně od 13:00 hod.
 • nabídka zájmových činností, vedoucí k aktivnímu a hodnotnému využívání volného času
 • místo pro povídání s kamarády, odpočinek a relaxaci před odpolední výukou, kroužkem, tréninkem
 • prolínají se zde činnosti sportovní, zábavné, tvořivé i vzdělávací
 • Kroužky: nabídka v rámci ŠK pro školní rok 2022/2023 v přípravě
 • Zájmových kroužků se žák účastní pouze na základě písemné přihlášky podepsané zákonnými zástupci.

DÁLE NABÍZÍME

 • Sportování – stolní tenis, soft tenis, fotbálek, míčové hry, lanové centrum, Dodomondo, Twister …
 • Deskové  hry – široká nabídka moderních i klasických her
 • Smart games – puzzles i moderní hry pro jednoho hráče, …
 • Tvořivá dílna – tvoření z různých materiálů (přírodniny, textil, papír, …), vaření, stavebnice, modely ABC,…
 • EVVO – péče o květiny v klubu, sběr papíru, projekt Recyklohraní, Plastožrout (sběr víček),…
 • Knihy a časopisy
 • Počítačový klub