Nabídka kroužků školní družiny

Název Kroužku Ročník
Vedoucí kroužku
Mažoretky PT – IV. Marcela Hubáčková
Chovatelský   I. – III. Jiří Hruda, DiS.
Bushcraftový I. – IV. Jiří Hruda, DiS.
Míčové hry I. – IV. Jiří Hruda, DiS.
Šikulky PT – III. Dagmar Langerová
Hra na kytaru I. – V. Hana Reichlová, DiS
Angličtina PT – IV. Miroslava Valentová

Nabídka kroužků Školního klubu

Název kroužku Ročník Vedoucí kroužku
Divadélko Slunečník II. – VII. Mgr. Eva Šalková
Keramika hrou PT – VII. Mgr. Dana Kirkosová
Keramika- kruh PT – IV. Mgr. Dana Kirkosová
Vaření pro radost III. – V. Mgr. Dana Kirkosová
Pěvecký PT – III. Bc. Jitka Kučerová
Stolní tenis V. – IX. Mgr. Tomáš Pospíšil
Pohybová průprava PT – VI. Mgr. Jana Pražáková
Klub deskových her  II. – V. Mgr. Dana Kirkosová

 Výše měsíčního příspěvku činí 75,-Kč/za 1 hodinu týdně.