Poradenství a prevence

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, kariérovým poradcem, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)

V případě otázek z oblasti kariérového poradenství se můžete nyní nově obracet i na našeho kariérového poradce.
Nabízíme: Individuální poradenství se žáky i rodiči ohledně volby SŠ a budoucího povolání, ale i diagnostiku a rozpoznávání osobnostního potenciálu žáka.

Výchový poradce

Školní metodik prevence

Psycholožka

PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.

+420 603 790 379

sona.lemrova@slunecniskola.cz

 

Kariérový poradce

Mgr., Bc. Alena Kubíčková

+420 583 550 350

alena.kubickova@slunecniskola.cz