Poradenství a prevence

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevencekariérovým poradcem, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)

V případě otázek z oblasti kariérového poradenství se můžete nyní nově obracet i na našeho kariérového poradce.
Nabízíme: Individuální poradenství se žáky i rodiči ohledně volby SŠ a budoucího povolání, ale i diagnostiku a rozpoznávání osobnostního potenciálu žáka.

Kontakty