Poradenství a prevence

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)

Výchový poradce

Školní metodik prevence

Psycholožka

PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.

+420 603 790 379

sona.lemrova@slunecniskola.cz