Školní družina

Co nás čeká na podzim ve školní družině si můžete prohlédnout zde

Školní družina SLUNÍČKO má 5 oddělení a jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků přípravné třídy a žáků 1.- 4. ročníku. Umožňuje dětem společnou činnost v době mimo vyučování v nestresujícím funkčním prostředí, které splňuje podmínky podnětnosti, navozuje kreativitu, motivaci a odpovídající seberealizaci. Důležitým prvkem je interakce všech zúčastněných činitelů. 

Naše školní družina nabízí to, co jinde nenajdete: ZOO koutek (viz níže).

Důležité informace

 •    ,, VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE S NÁSTUPEM DÍTĚTE DO DRUŽINY.
 • Příchod do ranní družiny je v době 6:00 – 7:15 hod.
 • Odchody z družiny se řídí podle přihlášky vyplněné zákonnými zástupci.
 • Odchází-li dítě v jinou dobu, musí mít písemnou omluvenku s datem a podpisem zákonného zástupce.          Dítě nemůže odejít za základě telefonické omluvenky!
 • Školné činí 750,- Kč na pololetí (první pololetí zaplatíte do 15. září 2021; druhé pololetí do 28. 2. 2022 na účet školy – 2575967/0300. Variabilní symbol obdržíte po odevzdání přihlášky do ŠD – vlepíme dětem do žákovské knížky).
 • Fond ŠD čini 100,- Kč na šk. rok. Platí se ve ŠD, ve svém oddělení. Do ŠD náhradní klíče od skříňky. Podepsané.
 • Hygiena – dítě přinese 1 balení papírových utěrek a 1 krabičku papírových kapesníků.
 • Pitný režim – dítě si může donést sirup – není povinné.
 • nabídka kroužků v rámci ŠD pro školní rok 2021/2022 zde.

 

Časový rozvrh

 • hygiena a oběd
 • odpočinková a rekreační činnost
 • zájmová nepravidelná činnost
 • příprava na vyučování formou didaktických her
 • rekreační činnost, pravidelná zájmová činnost
 • nabídka kroužků v rámci ŠD pro školní rok 2020/2021 zde
}

provoz ŠD

Ráno: 6:00 – 7:40 hod.

Odpoledne: 11:40 – 17:00 hod.

Zoo koutek při školní družině

Fotografie našich mazlíčků kiss

 

Kontakty

Mobilní spojení do školní družiny je 739 430 870.

Rybičky (1. B)

Klubíčko (1. A + 2. A)

Koťátka (1. A + 2. B)

Lvíčata (PT + 4. A)

Medvíďata (3. A)

Tygříci (3. - 4. B)