Školní družina

Školní družina SLUNÍČKO má 5 oddělení a jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků přípravné třídy a žáků 1.- 4. ročníku. Umožňuje dětem společnou činnost v době mimo vyučování v nestresujícím funkčním prostředí, které splňuje podmínky podnětnosti, navozuje kreativitu, motivaci a odpovídající seberealizaci. Důležitým prvkem je interakce všech zúčastněných činitelů. 

Naše školní družina nabízí to, co jinde nenajdete: ZOO koutek (viz níže).

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 •    ,, VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE S NÁSTUPEM DÍTĚTE DO DRUŽINY.
 • Příchod do ranní družiny je v době 6:00 – 7:15 hod.
 • Odchody z družiny se řídí podle přihlášky vyplněné zákonnými zástupci. Odchod z ranní družiny je v 7:40 hod.
 • Odpolední družina začíná po vyučování a končí v 17:00 hod.
 • Odchází-li dítě v jinou dobu, musí mít písemnou omluvenku s datem a podpisem zákonného zástupce.
  Dítě nemůže odejít za základě telefonické omluvenky!
 • Školné činí 1 000,- Kč na pololetí (první pololetí zaplatíte do 30. září 2023; druhé pololetí do 28. 2. 2024 na účet školy – 2575967/0300. Variabilní symbol obdržíte po odevzdání přihlášky do ŠD – vlepíme dětem do žákovské knížky).
 • Fond ŠD čini 200,- Kč na šk. rok. Platí se ve ŠD, ve svém oddělení. Dále prosíme o:
 • Podepsané náhradní klíče od skříňky.
 • 1 balení papírových utěrek a 1 krabičku papírových kapesníků.
 • Pitný režim – dítě si může donést sirup – není povinné.
 • nabídka kroužků v rámci ŠD pro školní rok 2023/2024 zde.

ČASOVÝ ROZVRH

 • hygiena a oběd
 • odpočinková a rekreační činnost
 • zájmová nepravidelná činnost
 • příprava na vyučování formou didaktických her
 • rekreační činnost, pravidelná zájmová činnost
 • nabídka kroužků v rámci ŠD pro školní rok 2023/2024 zde

PROVOZ ŠD

Ráno: 6:00 – 7:40 hod.
Odpoledne: 11:40 – 17:00 hod.

Zoo koutek při školní družině

Fotografie našich mazlíčků kiss

Kontakty a spojení do školní družiny

HLAVNÍ KONTAKT: Jiří Hruda: 583 550 310.

Další kontakty najde v sekci kontakty