Školní družina

Co nás čeká na podzim ve školní družině si můžete prohlédnout zde

Školní družina SLUNÍČKO má 5 oddělení a jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků přípravné třídy a žáků 1.- 4. ročníku. Umožňuje dětem společnou činnost v době mimo vyučování v nestresujícím funkčním prostředí, které splňuje podmínky podnětnosti, navozuje kreativitu, motivaci a odpovídající seberealizaci. Důležitým prvkem je interakce všech zúčastněných činitelů. 

Naše školní družina nabízí to, co jinde nenajdete: ZOO koutek (viz níže).

Důležité informace

 •    ,, DiVYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE S NÁSTUPEM DÍTĚTE DO DRUŽINY.
 • Příchod do ranní družiny je v době 6:00 – 7:15 hod.
 • Odchody z družiny se řídí podle přihlášky vyplněné zákonnými zástupci.
 • Odchází-li dítě v jinou dobu, musí mít písemnou omluvenku s datem a podpisem zákonného zástupce.          Dítě nemůže odejít za základě telefonické omluvenky!
 • Školné činí 750,- Kč na pololetí (první pololetí zaplatíte do 30. září 2019; druhé pololetí do 29. 2. 2020 na účet školy – 2575967/0300. Variabilní symbol obdržíte po odevzdání přihlášky do ŠD).
 • Fond ŠD čini 50,- Kč na šk. rok. Platí se ve ŠD.
 • Hygiena – dítě přinese 1 balení papírových utěrek a 1 krabičku papírových kapesníků. 
 • Pitný režim – dítě si může donést sirup – není povinné. 
 • nabídka kroužků v rámci ŠD pro školní rok 2019/2020 zde

Ve školní družině bude ve šk. roce 2019/2020 otevřeno 6 oddělení:

KLUBÍČKO – P. T. a 4. A ( vychovatelka Marcela Hubáčková)

KOŤÁTKA –   2. B a 4. B ( vychovatelka  Dagmar Langerová)

MEDVÍĎÁTKA  – 1. A a část 3. A ( vychovatelka Miroslava Valentová)

RYBIČKY – 1. B a část 3. B ( vychovatel Jiří Hruda, DiS.)

LVÍČATA – 2. A a 3.A, B (vychovatelka Hana Reichlová, DiS.)

BOBŘÍCI – 3. B, 4. A i B (vychovatelka Mgr. Bc. Kateřina Kubíková)

 

Časový rozvrh

 • hygiena a oběd
 • odpočinková a rekreační činnost
 • zájmová nepravidelná činnost
 • příprava na vyučování formou didaktických her
 • rekreační činnost, pravidelná zájmová činnost
 • nabídka kroužků v rámci ŠD pro školní rok 2018/2019 zde
}

provoz ŠD

Ráno: 6:00 – 7:40 hod.

Odpoledne: 11:40 – 17:00 hod.

Zoo koutek při školní družině

Fotografie našich mazlíčků kiss

Informace o jejich péči brzy doplníme.

Kontakty

Rybičky

Klubíčko

Koťátka

Lvíčata

Medvíďata

Bobříci

Mgr. Bc. Kateřina Kubíková

+420 739 430 870

katerina.kubikova@slunecniskola.cz