Výuka jazyků

Anglický jazyk

Na anglický jazyk klademe největší důraz. Angličtina se na naší škole vyučuje od první třídy. Začínáme hravou formou, kde je hlavním cílem vzbudit u dětí zájem o anglický jazyk.

Na druhém stupni je hlavní prioritou vytvoření skupin o počtu maximálně 15 žáků, abychom měli příležitost konverzace a osobního přístupu.

Na prvním stupni nabízíme týdenní jazykový kurz plný angličtiny.

Na druhém stupni nabízíme anglickou knihovnu a dokonce zájezdy do Londýna či Vídně!!! (videa níže)

V sedmé třídě si žák dále vybírá druhý jazyk, kterému se začne učit. U nás je to buď jazyk německý nebo ruský.

Video z Anglie zde

Video z Vídně zde.

Proč se učit německy?

  • Znalost němčiny zvyšuje šance na kariéru – 90% německy mluvících firem v naší republice hledá spolupracovníky, kteří hovoří německy.
  • 11.066 kilometrů sjezdovek je v Rakousku a německých Alpách – nebylo by příjemné se zde na prázdninách či dovolené domluvit německy? Můžete tak poznat zemi i lidi skutečně „na vlastní kůži“ – a získat nové přátele!
  • 88 milionů občanů EU mají němčinu jako svůj mateřský jazyk. Je to tak nejčastěji mluvená rodná řeč v EU.
  • Německá akademická výměnná služba přiděluje stipendia na studijní pobyt v Německu pro české studenty.
  • Víc jak 2 miliony Němců a Rakušanů navštěvují každoročně naši republiku. A  jsou vděční, když se s nimi hovoří německy, oceňují také služby v němčině. A spokojený zákazník se vždy vrací.

Proč se učit rusky? 

  • Stejná jazyková skupina – stejně jako čeština, i ruština patří do skupiny takzvaných slovanských jazyků. Je tedy češtině velmi podobná. Kdo se naučí azbuku a navykne výraznému ruskému přízvuku, ten velmi brzy začne rozumět. Ostatně nejenom gramatika, ale i slovní zásoba je velmi podobná té naší.
  • Ruštinou hovoří zhruba 285 milionů obyvatel naší planety. To už je slušné číslo, nemyslíte?
  • Cestování – stačí, abyste některou z rusky hovořících zemí pouze projížděli či v ní přestupovali na jiné letadlo a už můžete narazit na problém. I když se s místními domluvíte anglicky, azbuka vám to může pěkně zavařit.
  • V kombinaci s angličtinou vám dá skvělý světový základ. S angličtinou pochodíte ve většině zemí na západ a na sever od nás. S ruštinou zase ve většině států na východ. Pak už vám zbývá přidat jen francouzštinu nebo španělštinu pro jih a máte vystaráno.