První třída

Proč si vybrat naši školu?

Základní škola Šumperk, Sluneční 38 – nabízí tyto aktivity:

  • výborné podmínky pro vzdělávání dětí ZŠ (odborné učebny, interaktivní tabule, profesionální přístup k dětem – otevřené a vstřícné prostředí)
  • nová jazyková učebna
  • možnost zařazení dítěte do přípravné třídy
  • v prostorách školy jsou dvě oddělení MŠ Veselá školka
  • mimoškolní aktivity v zájmových kroužcích – divadelní soubor Slunečník, kroužek angličtiny v 1. a 2. ročníku, keramická dílna – 3 kroužky pro žáky od 1. po 8. ročník, keramika pro ZŠ, MŠ, dílny pro rodiče a děti a řadu dalších kroužků
  • sportovní aktivity – floorball, stolní tenis, míčové hry, plavání, pobyty v přírodě, lyžařské kurzy

ONDRA BANK (olympionik – nejlepší český lyžař) doporučuje sportovně nadaným dětem a jejich rodičům Sluneční školu k rozvoji pohybových dovedností mladých sportovců pod vedením odborných trenérů v rámci výuky již od 1. třídy (průprava na všechny sporty!)

  • zájmové vzdělávání dětí v mimoškolním čase (od 6:00 do 17:00 hod.) – školní družina, školní klub – celodenní program pro žáky školy
  • chutné obědy a svačinky ve školní jídelně

PŘIJĎTE K NÁM!!!

Co si připravit do první třídy

Seznam pomůcek do první třídy si můžete stáhnout zde.