Soutěže

Navšívili jsme…

Dějepisná exkurze: Židovské muzeum v Praze

Ve středu 20. listopadu 2019 se žáci tříd IX. A a IX. B zúčastnili v rámci výuky dějepisu exkurze do Prahy, jejíž náplní byla návštěva Židovského muzea a absolvování programu Badatel.

V jeho rámci žáci nejprve vyslechli přednášku o historii Židů, jejich zvycích a tradicích. Potom pod vedením paní průvodkyně realizovali v pěti skupinách zadané úkoly orientované na židovské zvyky a tradice, např. svátky šabat a pesach, židovskou svatbu aj.

Program dále pokračoval návštěvou Staronové synagogy, která dodnes slouží k židovským náboženským obřadům. Poté si žáci prohlédli Pinkasovu synagogu se jmény tisíců obětí holocaustu a výstavkou kreseb dětí umístěných za války v terezínském ghettu. Následoval pobyt na Starém židovském hřbitově, na němž je pohřben i slavný „tvůrce Golema“ rabín Löw. Celou exkurzi zakončila návštěva Klausovy synagogy (název je odvozen od slova klausy – stavby).

Exkurzi lze považovat za zdařilou, o čemž svědčilo vzorné chování žáků po celou dobu plnění programu Badatel a také kladné ohlasy žáků, z nichž vybíráme alespoň dva následující.                                                                               Robert Poisl, Luděk Sopper

Zážitek z výletu očima dětí si můžete přečíst zde a zde.