Info k 5. říjnu 2023

Za vedení Základní školy Šumperk, Sluneční 38

zvu všechny rodiče, přátele školy a ty, kteří chtějí mít pravdivé a ověřené informace o dění na Sluneční škole na startu školního roku 2023/2024 – na setkání ve školní aule v 1.poschodí. Setkání zahájíme ve čtvrtek 5. října 2023 v 18 hodin a 15 minut – po třídních schůzkách Spolku přátel Sluneční školy, které začínají v 17 hodin ve třídách pod vedením třídních učitelů. 

Za celou školu bych rád seznámil všechny přítomné s veškerými informacemi, které souvisí se všemi zprávami, které byly nejprve dány a poté staženy ze sociálních sítí. I proto jsem přesvědčen o smysluplnosti setkání se všemi, kteří se chtějí orientovat v celé záležitosti dle skutečných faktů. 

Setkání se zúčastní rovněž zástupci školské rady, výboru Spolku přátel Sluneční školy a také zainteresovaní pedagogové školy, kteří Vás rádi seznámí při diskusi se všemi dosud zjištěnými fakty či rádi odpoví na jakoukoliv otázku směřující na Sluneční školu. Budu velmi rád, když se nám všem společně podaří, objektivně a hlavně spravedlivě, vyhodnotit kauzu, proti které se v současnosti nemohu za Sluneční školu neohradit.

Přeji Vám pěkné dny!                                                                                                                                                                                       Hynek Pálka, ředitel Základní školy Šumperk, Sluneční 38