Info pro deváté ročníky

 

Info pro deváté ročníky: termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín 6. dubna 2021 tak, aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí.

Informace o změnách termínů pro přijímací zkoušky najdete zde.