První třída

Zápis do prvních tříd 2019

Zápis proběhne:

  • 4. dubna 2019: 12:00 – 17:00 hod.
  • 5. dubna 2019:   8:00 – 15:00 hod.

Zápis je pro děti šestileté děti narozené do 31. srpna 2013 a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena povinná školní docházka.

Zákonní zástupci dítěte u zápisu vyplní písemnou žádost a Vaše dítě nám může ukázat, co už umí. Přítomnost dítěte u zápisu není nezbytná, ale budeme samozřejmě rádi, když si přijde naši školu prohlédnout a seznámit se s námi.

Potřebné doklady

Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Cizinci cestovní pas. 

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte může v době zápisu písemně požádat o odklad.

V tomto případě naše škola nabízí nástup do Přípravné třídy.

Otevíráme dvě první třídy:

  • Sportovní – ve sportovní třídě bude podpořen a dále rozvíjen sportovní talent i všeobecné sportovní nadání
  •  Tvořivá – ve tvořivé (kreativní) podporujeme a rozvíjíme kreativitu dětí v dramatické, hudební i výtvarné výchově

Místo v první třídě si můžete předběžně zarezervovat

Co si připravit do první třídy

Ještě před létem Vám zde zveřejníme, co dětem připravit do první třídy.