Přípravná třída při ZŠ Šumperk

Zápis do Přípravné třídy 2019

Zápis proběhne:

  • 4. dubna 2019: 12:00 – 17:00 hod.
  • 5. dubna 2019:   8:00 – 15:00 hod.

 

Místo v Přípravné třídě si můžete zarezervovat

Vážení rodiče,

přemýšlíte, rozhodujete se, zda dát své dítě do první třídy? Vždyť se Vám zdá ještě „nezralé na prvňáčka“.

Ano, tyto úvahy jsou správné a opodstatněné. Vašemu rozhodnutí může napomoci právě nabídka naší školy. Školský zákon umožňuje těmto dětem se v přípravných třídách postupně adaptovat na školní prostředí, předcházet případným neúspěšným začátkům v 1. třídě.

Začátek školní docházky je pro dítě důležitou a náročnou zkouškou.

Pojem „přípravná třída“ vyhovuje volnému způsobu práce, speciálním pedagogickým metodám a formám práce, hravé řízené činnosti, obsahu vzdělávání a dalším výhodám pro děti a jejich rodiče.

V čem spatřujeme úspěšnost dětí navštěvujících přípravnou třídu při ZŠ?

V dostatečně stimulujícím školním prostředí, které rozvíjí nejen zrakové a sluchové vnímání, poznávací procesy, schopnost soustředit se, ale i schopnost pozornost udržet a rozvíjet úroveň motoriky.

Kdo může naší nabídky využít?

Přípravná třída se zřizuje pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. V přípravné třídě se děti učí především tím, že něco tvoří. Prioritou je hra, základem je organizovaná činnost, různé druhy her, relaxace, dramatizace, rozhovor, učení, vycházky, pracovní pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Dále zahrnuje jazykovou a řečovou výchovu, matematické představy, rozvoj poznání, vytváření zručnosti v praktických dovednostech a  v jednotlivých výchovách. Při práci je třeba dbát na individuální zvláštnosti dětí, přihlížet k věku a stejně tak ke schopnostem dětí.

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují, dostávají Pochvalný list. Třídu navštěvuje 10 – 15 dětí, toto vzdělání je bezplatné.

Naše škola má ještě další výhody: výborné materiální a prostorové zabezpečení, umístění v přírodním prostředí.

Co myslíte, líbilo by se Vašim dětem v takové škole? Přijďte se s dětmi podívat a přesvědčit se!

Po absolvování přípravné třídy může dítě nastoupit na kteroukoliv základní školu.

                     

                                                                                                                                 PaedDr. Hynek Pálka, ředitel školy